فایل word ژئوشيمي و سنگ زايي توده گرانيتوييدي کوه شاه (شمال خاور بافت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ژئوشيمي و سنگ زايي توده گرانيتوييدي کوه شاه (شمال خاور بافت) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم زمين

تعداد صفحات :16

توده گرانیتوییدی کوه شاه در شمال خاور نقشه زمین شناسی 1:100000 بافت واقع است. این توده دارای ترکیب سنگ شناسی آلکالی فلدسپار گرانیت، گرانیت، گرانودیوریت، کوارتزدیوریت، دیوریت و گابرو در بین سنگهای آتشفشان تخریبی ائوسن تزریق شده است. در نمودارهای تغییرات، روندهای عناصر اصلی نمونه های مورد مطالعه نشانگر پیوستگی طیف ترکیب سنگ شناسی توده گرانیتوییدی کوه شاه و تشکیل آن از راه تفریق یک ماگمای بازی (بازالتی) اولیه است. از نظر تقسیم بندیهای زایشی، این توده گرانیتوییدی از نوع گرانیتوییدهای I و سری مگنتیت است. با توجه به ویژگیهای ژئوشیمیایی، این توده گرانیتوییدی دارای ماهیت متالومین و کلسیمی - قلیایی پتاسیم متوسط تا بالاست. نمودارهای بهنجار شده عناصر کمیاب و ناسازگار سنگهای سازنده این توده نسبت به کندریت و گوشته اولیه، غنی شدگی ماگمای سازنده آنها را از عناصر کمیاب سبک ناسازگار و تهی شدگی از عناصر کمیاب سنگین نشان می دهد. این ویژگی از خصوصیات بارز سنگهای کلسیمی - قلیایی کمان آتشفشانی زونهای فرورانش حاشیه قاره ای است. با توجه به نمودارهای مختلف تمایز محیط زمین ساختی، این توده گرانیتوییدی از نوع VAG (گرانیتهای کمان آتشفشانی) و حاصل فرورانش صفحه اقیانوسی نوتتیس به زیر صفحه ای قاره ای ایران مرکزی است.
كلید واژه: سنگ زایی، ژئوشیمی، سنگهای کرانیتوییدی، کوه شاه، بافت، ایران

لینک کمکی