فایل word آموزه «ايمان مي آورم تا بفهمم» تجلي عقل گرايي اراده گرايانه آگوستيني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آموزه «ايمان مي آورم تا بفهمم» تجلي عقل گرايي اراده گرايانه آگوستيني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي فلسفي - كلامي

تعداد صفحات :25

یکی از نظامهای معرفت شناختی ای که به جد بر تاثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت تاکید دارد نظام معرفت شناختی آگوستینی است. کندوکاو در اندیشه آگوستین قدیس، خصوصا در نظریه معرفتی وی، نشان می دهد که او از جمله اندیشمندانی است که تاثیر احساسات و عواطف، و خواسته های انسان را بر باورهایش موشکافانه پی می گیرد.تحلیل آموزه «ایمان می آورم تا بفهمم»، در اندیشه آگوستین قدیس برای اثبات ادعای فوق، کاری است که در این مقاله صورت پذیرفته است.
كلید واژه: آگوستین، معرفت شناسی، نفس، عقل، اراده، ایمان

لینک کمکی