فایل word بررسي اثر عصاره گياه آلوئه ورا و تمرين شنا بر سطح سرمي گيرنده هاي رشد اپيدرمال (HER2 و EGFR)، در موش هاي مبتلا به سرطان پستان

ت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي اثر عصاره گياه آلوئه ورا و تمرين شنا بر سطح سرمي گيرنده هاي رشد اپيدرمال (HER2 و EGFR)، در موش هاي مبتلا به سرطان پستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل word بررسي اثر عصاره گياه آلوئه ورا و تمرين شنا بر سطح سرمي گيرنده هاي رشد اپيدرمال (HER2 و EGFR)، در موش هاي مبتلا به سرطان پستان : سال انتشار : 1396نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيماريهاي پستان ايرا

فایل word اعتبار نسخه فارسي مقياس Female Sexual Function Index-FSFI به عنوان شاخص عملکرد جنسي زنان

هم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word اعتبار نسخه فارسي مقياس Female Sexual Function Index-FSFI به عنوان شاخص عملکرد جنسي زنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل word اعتبار نسخه فارسي مقياس Female Sexual Function Index-FSFI به عنوان شاخص عملکرد جنسي زنان : نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پايشتعداد صفحات :13هدف مطالعه حاضر، تعیین پایایی و اعتبار نسخه فارسی پرسشنامهFemale Sexual Function Index- FSFI به عنوان شاخص عملکرد جنسی زنان است که از طریق تکنیک ترجمه و ترجمه مجدد از زبان مبدا (انگلیسی) به زبان فارسی (Forward and Backward Tra

فایل word اثر نان غني شده با فولات بر وضعيت هوموسيستيين، فولات و

کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word اثر نان غني شده با فولات بر وضعيت هوموسيستيين، فولات و،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل word اثر نان غني شده با فولات بر وضعيت هوموسيستيين، فولات و : نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران)تعداد صفحات :12مقدمه: برنامه غنی سازی غلات با فولات، آثار سودمندی برهیپرهوموسیستیینمی و بیماری های قلبی دارد. غنی سازی با فولات منجر به افزایش سطح فولات خون و كاهش هوموسیستیین سرم شده است.روش ها: در یک کارآزمایی بالینی نیمه تجربی، 17 زن و مرد