فایل word معرفي اولين مورد سندرم "Jarcho-Levin"از ايران

ل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word معرفي اولين مورد سندرم "Jarcho-Levin"از ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل word معرفي اولين مورد سندرم "Jarcho-Levin"از ايران : نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجانتعداد صفحات :8سندرم Jarcho-Levin یك اختلال نادر سیستم اسكلتی مركزی است كه مهره ها و دنده ها را درگیر كرده و با قد كوتاه و ناهنجاری های ارگان های دیگر همراه است. یكی از مشكلات این بیماران ناهنجاری های تنفسی است كه میزان بروز آن در بیماران متفاوت می باشد. مبنای تشخیص اولیه بر اساس رادیو گرافی قفسه سینه است، اما سی تی اسكن مارپی

فایل word كانال ثنايايي فك پايين در پرتونگاري پانوراميك

لب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word كانال ثنايايي فك پايين در پرتونگاري پانوراميك،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل word كانال ثنايايي فك پايين در پرتونگاري پانوراميك : نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز - Journal Of Dentistryتعداد صفحات :13بیان مساله: یكی از ساختارهای كالبدی، كه در ناحیه میان دو سوراخ چانه ای فك پایین جا دارد، كانال ثنایایی مندیبل است، كه به علت توانایی محدود پرتونگاری های معمولی برای نشان دادن آن، در میان دندانپزشكان چندان شناخته شده نیست و معمولا در طراحی درمان ها مورد توجه

فایل word بررسي ارجحيت غذايي ماهي قزل آلاي خال قرمز در رودخانه شفارود استان گيلان

يختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي ارجحيت غذايي ماهي قزل آلاي خال قرمز در رودخانه شفارود استان گيلان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل word بررسي ارجحيت غذايي ماهي قزل آلاي خال قرمز در رودخانه شفارود استان گيلان : سال انتشار : 1395نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم تكثير و آبزي پروريتعداد صفحات :13قزل آلای خال قرمز جمعیتی آسیب پذیر از ماهی آزاد دریای خزر بوده ولی در اغلب آبهای شیرین حوزه ایرانی دریای خزر انتشار دارد و در رودخانه شفارود نیز، این ماهی دارای فراوانی منا