فایل word بررسي ارجحيت غذايي ماهي قزل آلاي خال قرمز در رودخانه شفارود استان گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ارجحيت غذايي ماهي قزل آلاي خال قرمز در رودخانه شفارود استان گيلان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم تكثير و آبزي پروري

تعداد صفحات :13

قزل آلای خال قرمز جمعیتی آسیب پذیر از ماهی آزاد دریای خزر بوده ولی در اغلب آبهای شیرین حوزه ایرانی دریای خزر انتشار دارد و در رودخانه شفارود نیز، این ماهی دارای فراوانی مناسبی در مناطق بالادست است. این بررسی با هدف آشنایی از خصوصیات زیست شناختی تغذیه قزل آلای خال قرمز و از زمستان 1388 تا پاییز 1389 انجام و از دستگاه الکتروشوکر و تور پرتابی جهت صید ماهیان استفاده شد. ماهیان مورد بررسی دارای اوزان 7.57 تا 78.4 (26.56 ± 14.7) گرم، طول کل 89 تا 192 (میانگین 128.43 ± 21.8) میلیمتر و سن +0 تا +4 (میانگین 2.15 ± 0.8 سال) بودند.میانگین های شاخص طول نسبی لوله گوارش (RLG) 0.85 ± 0.10، شاخص پری لوله گوارشGSI) ) 6.08 ± 3.5 و شاخص شدت تغذیه (IF) در آنها 195.45 ± 157.4) برآورد و شاخص تهی بودن لوله گوارش (CV) صفر (0) تعیین گردید. در لوله گوارش قزل آلای خال قرمز شفارود 31 خانواده از 14 راسته شامل کرمهای کم تار (Lambricidae و Lumbriculidae)، ناجورپایان (Gammaridae)، جورپایان (Asellidae)، عنکبوت های آبی (Hygrobatidae)، هزارپایان (Myriapoda)، حشرات قاب بال (Dytiscidae و Elmidae)، دوبالان (Blephariceridae، Chironomidae، Empididae، Simuliidae، Stratiomyidae، Tabanidae و Tipulidae)، یکروزه ها (Baetidae، Ephemeridae و Heptagenidae)، پرده بالان (Formicidae)، مگالوپترا (Sialidae)، سنجاقک ها (Agrionidae)، بهاره ها (Leucteridae، Nemouridae، Perlidae و Taeniopterygidae)، بال موداران (Hydropsychidae، Lepidostomatidae، Limnephilidae، Philopotamidae و Rhyacophilidae) و نیم بالان جداسازی گردید و لذا این ماهی در منطقه مطالعاتی، گونه ای وسیع خوار و گوشتخوار محسوب می گردد. بررسی فراوانی مشاهدات طعمه ها نشان داد که در لوله گوارش قزل آلای خال قرمز در زمستان دوبالان و یکروزه ها، در بهار، دوبالان، یکروزه ها و بال موداران، در تابستان، دوبالان، یکروزه ها، بال موداران، بهاره ها و پرده بالان و در پاییز، دوبالان و یکروزه ها بعنوان غذای اصلی مصرف شده که در سنین مختلف نیز تغییرات دیده می شود و در کل، دوبالان (97.9 درصد)، یکروزه ها (83.3 درصد)، بهاره ها (52.1 درصد) و بال موداران (52.1 درصد) بعنوان غذای اصلی و سایر اقلام غذایی بعنوان غذای ثانویه (فرعی) یا اتفاقی (تصادفی) مصرف شده اند.
كلید واژه: قزل آلای خال قرمز، (Salmo trutta fario)، رژیم غذایی، شفارود، گیلان، ایران

لینک کمکی