فایل word توسعه مقاومت هاي خميرکاغذ کرافت صنوبر با نانوفيبر سلولزي تهيه شده از ساقه برنج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توسعه مقاومت هاي خميرکاغذ کرافت صنوبر با نانوفيبر سلولزي تهيه شده از ساقه برنج :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران)

تعداد صفحات :12

این تحقیق با هدف توسعه مقاومت های خمیرکاغذ کرافت لاینر با نانوفیبر سلولزی تهیه شده از ساقه برنج انجام گرفت. در این تحقیق، چوب صنوبر دلتوئیدس (P. deltoides) رقم 55-69 به عنوان گونه ای موفق، تندرشد و زودبازده برای تولید خمیرکاغذ انتخاب شد. عوامل متغیر پخت کرافت شامل سولفیدیته، قلیا، درجه حرارت و مدت زمان، هر کدام در سه سطح و نسبت مایع پخت به ماده چوبی 4 به 1 در نظر گرفته شد. پخت بهینه بر اساس عدد کاپای 17.2 و بازده 53.94 درصد خمیرکاغذ با شرایط زیر شامل سولفیدیته 23 درصد، قلیای فعال 18 درصد، زمان 180 دقیقه و دمای 170 درجه سانتی گراد انتخاب شد. سپس این خمیرکاغذ برای دستیابی به درجه روانی 333 میلی لیتر درجه کانادایی پالایش شد و از آن کاغذهای دست ساز با جرم پایه 60 گرم بر سانتی متر مربع ساخته شد. افزودن نانوفیبر با سوسپانسیون خمیرکاغذ در سه سطح 5، 10 و 15 درصد بر اساس وزن خشک خمیرکاغذ انجام گرفت و در مدت زمان 5 دقیقه هم زده شد، سپس از خمیرهای تیمارشده، کاغذهای دست ساز با جرم پایه مذکور تهیه شد. نتایج نشان داد که همه مقاومت های کاغذ کرافت با افزایش مصرف نانوفیبرسلولزی افزایش یافت. با افزودن 15 درصد نانوفیبر سلولزی به سوسپانسیون خمیرکاغذ، شاخص کشش 26.31 درصد، شاخص ترکیدن 20.08 درصد، شاخص پارگی 10.07 درصد، مقدار سفتی خمشی 24.48 درصد و مقاومت به لهیدگی حلقوی 52.38 درصد افزایش یافت. نتایج کلی، حاکی از تاثیر مثبت افزودن نانوفیبر سلولزی به خمیرکاغذ کرافت صنوبر دلتوئیدس، در بهبود مقاومت های کاغذ کرافت لاینر است.
كلید واژه: خمیرکاغذ کرافت، صنوبر دلتوئیدس، کرافت لاینر، مقاومت های کاغذ، نانوفیبر سلولزی

لینک کمکی