فایل word جداسازي و تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمال از پالپ دندان هاي شيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جداسازي و تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمال از پالپ دندان هاي شيري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ياخته

تعداد صفحات :10

هدف: جدا کردن سلول های بنیادی از پالپ دندان های شیری در حال ریزشمواد و روش ها: در این مطالعه تجربی از دندان های ثنایای شیری کودکان سالم 9ـ 6 ساله که به صورت طبیعی در حال ریزش بودند استفاده شد. دندان های ریخته بلافاصله در محلول نرمال سالین استریل حاوی آنتی بیوتیک قرار گرفته و در دمای 4 درجه سانتی گراد نگهداری شدند. پالپ دندان در شرایط کاملا استریل خارج و پس از لیز بافت با محلول 4 میلی گرم بر میلی لیتر کلاژناز تایپ I، سلول ها در محیط a-ME کشت داده شدند و با روش فلوسایتومتری بیان آنتی ژن های مختلف سطح سلولی در این سلول ها ارزیابی و تست آلکالین فسفاتاز نیز برای سلول ها انجام شد. در نهایت سلول ها به سلول های چربی و استخوانی تمایز داده شدند و این تمایز به کمک تکنیک RT-PCR ارزیابی و تایید شد.یافته ها: باقی مانده پالپ دندان های شیری در حال ریزش حاوی جمعیتی ازسلول های شبه فیبروبلاست بودند. سلول های بنیادی به دست آمده از دندان های شیری در حال ریزش (Stem Cells from Human Exfoliated Deciduous Teeth: SHED) با درجه بالایی نسبت به مارکرهای CD166, CD90, CD106و CD146 واکنش مثبت نشان دادند و نسبت به مارکرهای CD34, CD31و CD35 که از مارکرهای سلول های هموتوپوئتیک است پاسخ منفی داشتند. سرعت تکثیر سلول های بنیادی به دست آمده بالا بود و این سلول ها قادر به تمایز به سلول های استئوسیت و ادیپوسیت بودند. علاوه بر این، فعالیت آلکالین فسفاتازی در این سلول ها دیده شد.نتیجه گیری: دندان های شیری می توانند به عنوان یک منبع قابل دسترسی بی نظیر و بدون مشکلات اخلاقی جهت تحقیقات کاربردی مرتبط با سلول های بنیادی و مهندسی بافت باشند.
كلید واژه: سلول های بنیادی، تمایز سلولی، پالپ دندان، فلوسایتومتری

لینک کمکی