فایل word تعيين خصوصيات آنتي بادي هاي منوکلونال توليد شده بر عليه تومور مارکر Her2

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين خصوصيات آنتي بادي هاي منوکلونال توليد شده بر عليه تومور مارکر Her2 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ياخته

تعداد صفحات :16

هدف: تولیدآنتی بادی منوکلونال ضد (Human Epidermal Growth Factor Recpector-2) Her-2مواد و روش ها: برای رسیدن به این هدف، دو پپتید بخش خارج سلولی Her2 طراحی و آنتی بادی های ضد آنها با استفاده از تکنولوژی هیبریدوما، تولید شد. ویژگی دو عدد از این آنتی بادی ها (کلون های 3E3 و 7F10) به روش های الایزا، ایمونوبلاتینگ و رنگ آمیزی ایمونوفلورسانس مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: در مجموع 5 کلون از 2 فیوژن به دست آمد که ایزوتیپ همگی آنها از کلاس IgM بود. این آنتی بادی ها دارای واکنش گری مناسب در آزمون الایزا بودند. آزمون ایمونوبلاتینگ نشان داد این آنتی بادی ها همانند آنتی بادی تجاری ضد Her2 به نامHerceptin قادر به شناسایی Her2 با وزن مولکولی 185KD هستند. نتایج آزمون ایمونوفلورسانس غیرمستقیم نشان داد این آنتی بادی ها قادر به شناسایی Her2 سیتوپلاسمی و غشایی در رده سلولی سرطان پستان، SKBR3، هستند.نتیجه گیری: در مجموع به نظر می رسد که از آنتی بادی های منوکلونال تولید شده در این پژوهش می توان در تست های تشخیصی Her2 شامل روش های ایمونوهیستوشیمی و روش های سرولوژی بهره جست.
كلید واژه: سرطان پستان، گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال انسانی (Her2)، آنتی بادی منوکلونال، الایزا، ایمونوفلورسانس، ایمونوبلاتینگ

لینک کمکی