فایل word محاسبه توزيع فوتونهاي پراکنده و طراحي شبکه با عملکرد بهينه در راديولوژي تشخيصي با روش مونت کارلو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word محاسبه توزيع فوتونهاي پراکنده و طراحي شبکه با عملکرد بهينه در راديولوژي تشخيصي با روش مونت کارلو :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله فيزيك پزشكي ايران

تعداد صفحات :10

مقدمه: در رادیولوژی تشخیصی آلودگی تصاویر با مقدار قابل توجهی پرتوهای پراکنده، باعث کاهش در کیفیت تصویر می گردد. بنابراین آگاهی و شناخت از نحوه توزیع پرتوهای پراکنده میتواند اقدام موثری برای استفاده از شبکه مناسب در جهت کاهش این پرتوها باشد.مواد و روشها: در این تحقیق با استفاده از کد MCNP4C نحوه توزیع فوتونهای پراکنده و کمیت SPR با تغییرات ضخامت فانتوم آب، اندازه میدان تشعشع و ولتاژ لامپ اشعه ایکس مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای هندسی 108 شبکه خطی موازی با ماده بینابینی آلومینیوم و فیبر کتان مورد بررسی قرار گرفت، فاکتور بهبود کنتراست و بوکی فاکتور بعنوان پارامترهای ارزیابی مورد استفاده قرار گرفت.نتایج: افزایش 15 درصدی در کمیت SPR در حالیکه ولتاژ لامپ اشعه ایکس از 40 تا 140 کیلو ولت تغییر کند و همچنین افزایش 99 درصدی در کمیت SPR در افزایش ضخامت فانتوم آب از 3 تا 40 سانتی متری در ولتاژ لامپ 120 کیلو ولت مشاهده گردید. سپس با تغییر دادن پارامترهای موجود در هندسه شبکه و ارزیابی عملکرد آنها، شبکه های بهینه مشخص گردید.بحث و نتیجه گیری: پس از آنالیز نتایج، شبکه هایی با ماده بینابینی فیبر کتان کارایی بالاتری را به نسبت شبکه های آلومینیومی نشان دادند، همچنین شبکه های با دانسیته تیغه بالا و نسبت شبکه بالا، عملکرد بهتری را از شبکه هایی با دانسیته تیغه پایین نشان دادند.
كلید واژه: شبکه خطی موازی، MCNP4C، فوتونهای پراکنده، روش مونت کارلو رادیولوژی تشخیصی

لینک کمکی