فایل word طراحي مدل انتخاب تامين كننده انطباق پذير غيرخطي در حالت منبع يابي چندگانه (مطالعه موردي: شركت سهامي ذوب آهن اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي مدل انتخاب تامين كننده انطباق پذير غيرخطي در حالت منبع يابي چندگانه (مطالعه موردي: شركت سهامي ذوب آهن اصفهان) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشنامه بازرگاني

تعداد صفحات :30

از عوامل مهم بقا در محیط پر رقابت امروزی کاهش هزینه های تولید محصول می باشد. انتخاب عرضه کنندگان مناسب می تواند به شکل قابل ملاحظه ای هزینه های خرید را کاهش و قابلیت رقابت پذیری سازمان را افزایش دهد، چرا که در بیشتر صنایع، هزینه مواد خام و اجزای تشکیل دهنده محصول، قسمت عمده ای از بهای تمام شده محصول را در بر می گیرد. در این تحقیق واحد آگلومراسیون شركت سهامی ذوب آهن به عنوان واحد مورد بررسی انتخاب شد و به طبقه بندی موجودی های (مواد اولیه مورد نیاز) این واحد با استفاده از مفهوم روش های ABC و VED پرداخته شد. دو نوع مواد اولیه به عنوان مهمترین مواد اولیه شناسایی شد. سپس مدل تامین این مواد با لحاظ تركیب بهینه مصرف، هزینه های كل لجستیك، ویژگی های تامین كنندگان و شركت خریدار طراحی شد. در این تحقیق یك مدل غیرخطی مختلط عدد صحیح طراحی و پارامترهای مدل با استفاده از داده های سه سال گذشته شركت محاسبه شده است. ارزیابی عملكرد مدل با استفاده از داده های دو سال متوالی مورد آزمون قرار گرفت. مدل مذكور نسبت به هزینه واقعی برای سال 82 و 83 به ترتیب 9/10 درصد و 1/7 درصد كاهش در هزینه را نشان می دهد.
كلید واژه: انتخاب تامین كننده، منبع یابی چندگانه، کنترل موجودی، هزینه های لجستیك، مدل ریاضی، انطباق پذیر

لینک کمکی