فایل word بررسي کيفيت و احياي روانابهاي شهري در شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي کيفيت و احياي روانابهاي شهري در شيراز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آب و فاضلاب

تعداد صفحات :13

در بسیاری از نقاط خشك و نیمه خشك جهان رواناب شهری به عنوان یكی از منابع آب قابل احیا و با ارزش مطرح است. در این مقاله به بررسی کیفیت رواناب شهری و امکان احیای آن در قسمتهای مختلف شهر شیراز پرداخته شده است. در شیراز عمده رواناب شهری به وسیله كانال های منتهی به رودخانه خشك جمع آوری و بدون هیچ گونه تصفیه و احیایی به دریاچه مهارلو انتقال می یابد. کیفیت رواناب از اولین دقایق ایجاد رواناب در سه زیر حوضه شهری بزرگ، متوسط و كوچك با کاربریهای متفاوت، مطالعه شده است. یك ایستگاه در پایین دست، نزدیك به انتهای حوضه شهری رودخانه خشك با حوضه ای به نسبت بزرگ، ایستگاه بعدی در وسط شهر جایی كه قسمت عمده رواناب حاصل از خیابان می باشد و سومین ایستگاه در محدوده غرب شهر یك حوضه به نسبت كوچك با کاربری عمدتا مسكونی در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که بسیاری از آلودگیهای رواناب جذب مواد معلق موجود می گردند و غلظت مواد معلق در رواناب این مناطق از حد مجاز تخلیه به منابع آبی بیشتر است. در عین حال، امکان احیای رواناب شهری در مناطق با كاربری مسكونی، با جداسازی شست و شوی اولیه و حذف آلودگیهای آن از جمله مواد معلق و فلزات سنگین جذب شده به آنها وجود دارد. مهم ترین فلز موجود در روانابهای قابل احیای شهر شیراز، فلز آهن بود كه در محدوده 0.1 تا 9.6 میلی گرم در لیتر با حداكثر مقدار محلول مشاهده شده 4.4 میلی گرم در لیتر اندازه گیری شد. بعد از آهن، فلز روی دارای بالاترین غلظت با محدوده تغییرات 0.001 تا 2.7 میلی گرم در لیتر بود.
كلید واژه: رواناب شهری، احیا، شست و شوی اولیه، مواد معلق، فلزات سنگین، رودخانه خشك شیراز

لینک کمکی