فایل word مهندسي مجدد سيستم ملي پژوهش و نوآوري سلامت ايران مبتني بر روشهاي ابتکاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مهندسي مجدد سيستم ملي پژوهش و نوآوري سلامت ايران مبتني بر روشهاي ابتکاري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سياست علم و فناوري

تعداد صفحات :18

در سالیان اخیر مهندسی مجدد فرایندهای کاری در ایران با جلب نظر بسیاری از سازمانهای دولتی و خصوصی، مدیران این سازمانها را برای رسیدن به نتایج شگرف آن به تخصیص منابع تشویق کرده است. اما مطالعات انجام شده روی این پروژه ها نشان می دهد بسیاری از آنها به بهبود فرایندهایی اساسا غیر ضروری پرداخته اند؛ یا از کنار فرایندهایی گذشته اند که برای تحقق ماموریتهای نه چندان روشن سازمانها حیاتی اند. بر اساس این مشاهدات مهندسی مجدد کلان فرایندهای سازمانها با نگاه توام به اهداف و ماموریتهای آن، در اجرای موفقیت آمیز طرحهای مهندسی مجدد می تواند نقش اساسی داشته باشد. در واقع احیای فرایندهایی که تحقق اهداف را امکان پذیر ساخته و حذف فرایندهایی بدون ارتباط بنیادی با ماموریتهای سازمانها، بیشتر با روح مهندسی مجدد سازگار است.در این مقاله به مهندسی مجدد در سطح کلان سیستم ملی پژوهش و نوآوری سلامت ایران به عنوان یکی از سیستمهای حیاتی کشور و بخش بهداشت پرداخته می شود. با توجه به مطالعات انجام شده بخشهایی از این سیستم به صورت منفک از هم در حال فعالیت بوده و بخشهای مهم دیگری از آن هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. این امر بیش از هر چیز ناشی از حاکم بودن نگرش وظیفه ای به این سیستم است که جایگزینی آن با دیدگاه فرایند محور (با رعایت مجدانه همراستایی فرایندها با ماموریت و اهداف سیستم) ضروری به نظر می رسد. در این باز طراحی، از روشهای ابتکاری به عنوان بخشی از هنر معماری سیستم استفاده شده است.
كلید واژه: نظام ملی پژوهش سلامت، نظام ملی نوآوری سلامت، مهندسی مجدد فرایندها، معماری سیستم، بخش و نظام سلامت

لینک کمکی