فایل word مطالعه موردي نگاشت نهادي نوآوري در صنعت برق کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه موردي نگاشت نهادي نوآوري در صنعت برق کشور :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سياست علم و فناوري

تعداد صفحات :14

مقاله حاضر پژوهشی پیرامون بررسی روشهای مختلف نگاشت در مدیریت فناوری می باشد که در گام عملیاتی آن صنعت برق به عنوان مطالعه موردی بررسی شده است. در این مقاله کوشش می شود، ابتدا با بررسی روشهای مختلف نگاشت و مناسبت کاربرد آنها، نگاشت مناسب صنعت برق انتخاب شود. ادبیات تحقیق موید چهار دسته نگاشت شامل: نگاشت دانش، نگاشت مسیر، نگاشتهای حاصل از داده کاوی و نگاشت نهادی است که هر یک کاربرد خاص خود را دارد. از آن جمله نگاشت نهادی است که از آن برای مطالعه سیستم نوآوری استفاده می شود. در مطالعه فوق نگاشت نهادی سیستم نوآوری صنعت برق برای وضع موجود طراحی می گردد و در نهایت با توجه به ادبیات موجود نگاشت مناسب صنعت پیشنهاد می شود.
كلید واژه: نگاشت، سیستم بخشی نوآوری، نگاشت نهادی نوآوری صنعت برق ایران

لینک کمکی