فایل word بررسي اثر مداخله اي پرسولفات پتاسيم و پراكسيد هيدروژن در ميزان اكسيژن مورد نياز شيميايي (يادداشت فني)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثر مداخله اي پرسولفات پتاسيم و پراكسيد هيدروژن در ميزان اكسيژن مورد نياز شيميايي (يادداشت فني) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آب و فاضلاب

تعداد صفحات :6

در این تحقیق، اثر مداخله ای پرسولفات پتاسیم و پراكسید هیدروژن در آزمایش اكسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) در حضور رنگ راكتیو آبی 19 بررسی شد. آزمایش COD به طور گسترده برای تخمین میزان مواد آلی كربنه موجود در آب و فاضلاب استفاده می شود. این آزمایش می تواند تحت تاثیر عوامل مداخله گر معدنی نظیر كلراید، نیتریت، یون آهن 2 ظرفیتی و سولفید قرار گیرد. مزاحمت كلراید و نیتریت به ترتیب به وسیله سولفات جیوه و اسید سولفامیك پیشگیری می شود. تا به حال به اثر مداخله ای پرسولفات و پراكسید هیدروژن در منابع استاندارد آزمایش های آب و فاضلاب اشاره ای نشده است. نتایج این مطالعه نشان داد كه نمونه های فاقد مواد آلی در حضور غلظتهای متفاوت پرسولفات پتاسیم و پراكسید هیدروژن دارای مقادیر مختلفی از COD هستند. بنابراین توصیه می شود تا به اثر مداخله ای پرسولفات پتاسیم و پراكسید هیدروژن در آزمایش اكسیژن مورد نیاز شیمیایی توجه گردد.
كلید واژه: اكسیژن مورد نیاز شیمیایی، مواد مداخله كننده، پرسولفات پتاسیم، پراكسید هیدروژن، رنگ راكتیو آبی 19

لینک کمکی