فایل word دغدغه قصه گو: هاثورن و هنر داستان سرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word دغدغه قصه گو: هاثورن و هنر داستان سرايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش زبان هاي خارجي

تعداد صفحات :21

این نوشتار به شیوه داستان سرایی ناثانیل هاثورن، به عنوان نقطه عطف تاریخ ادبیات آمریكا، می پردازد. یكی از پیامدهای انقلاب آمریكا بی بند و باری و ترك پایبندی به ارزش های خشكه مقدسان بود. كمی بعدتر رومانتیسیسم این شكاف را با ستایش فردیت نویسنده و نقش او در ایجاد یك شخصیت نوین آمریكایی ژرف تر كرد. با در نظرگرفتن این حقیقت كه هاثورن در چنین وضعیتی می نوشت، انتقال چنین مفاهیم مذهبی وسیاسی را به درون قلمرو داستان هاثورن می دید و تلاش می كرد پیش زمینه های خشك پیشین را بشكند و آنها را با شیوه ای كه ابایی از محدود كردن معنی و دلایل وقایع ندارد، جایگزین كند تا، بدین ترتیب، از منظری متفاوت به دنیا و ساكنانش نظر بیفكند. این مقاله هاثورن را نویسنده ای آگاه نسبت به هنر خویش معرفی می كند، برای اثبات این سخن به بخش هایی از وقایع داستان اشاره می شود كه هنرمند از خود ردپا بر جای می گذارد. همچنین، این گفتار با تاكید بر بخش های متفاوت داستان های وی و همچنین با تاكید بر زنجیره وقایع، بر این نكته انگشت می گذارد كه هاثورن راه را برای تفاسیر متفاوت از متن های خویش باز می گذارد، كاری كه به صورت نمادین تلاشی است برای رهایی از قید و بندهای دست و پا گیر جامعه اش.
كلید واژه: ادبیات آمریكا، خودآگاهی، داستان سرایی، صورت گری، فردگرایی، هاثورن

لینک کمکی