فایل word تاثير فناوري ارتباطات و اطلاعات در آموزش و يادگيري زبان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير فناوري ارتباطات و اطلاعات در آموزش و يادگيري زبان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش زبان هاي خارجي

تعداد صفحات :28

هدف اساسی فناوری آموزشی تسهیل، توسعه و تقویت فرایند آموزش و یادگیری است. فناوری آموزش و یادگیری زبان یكی از دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در گستره علوم انسانی است كه چارچوب نظری و اصول خاص خود را دارد. این فناوری، ماهیتی چند بعدی و میان رشته ای دارد كه در نتیجه تحقیقات در اصول و مبانی نظری و عملی گستره های زبان شناسی كاربردی، زبان شناسی رایانه ای و دانش استفاده بهینه فناوری به وجود آمده است. این مقاله با رویكردی تحلیلی، توصیفی، و تطبیقی، تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آموزش زبان را بررسی می كند. در این زمینه مراحل مختلف الگوهای آموزش زبان، مدیریت كلاس، مسوولیت استاد، منابع آموزشی و یادگیری و تهیه و تالیف كتاب های درسی مطالعه گردیده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد كه نقاط مشترك زیادی بین الگوهای آموزش زبان و الگوهای فناوری آموزش و یادگیری زبان وجود دارد. به یمن معرفی و ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات در این حوزه، مدیریت كلاس به كل متحول شده و با رویكردی پژوهش محور و دانشجو محور انجام می پذیرد . مسوولیت مدرس نیز انباشت و انتقال اطلاعات نیست، بلكه مسوولیت های گوناگونی بر عهده می گیرد و باید فردی چند مهارتی باشد. الگوی بسته، محدود و متمركز منابع آموزشی و یادگیری سنتی هم به الگویی باز، غیر متمركز، نامحدود، و بری از محدودیت های زمان و مكان تبدیل می شود و نتایج بسیار راهبردی برای نظام آموزش و یادگیری زبان را به ارمغان می آورد. مطالب درسی برگرفته از فناوری، ماهیتی چند بعدی و حركتی داشته و طراحان آن رویكردی فرایند- محور دارند نه محتوا- محور.
كلید واژه: ارتباطات، فناوری، مدیریت، منابع آموزشی، یادگیری

لینک کمکی