فایل word اندازه گيري مقاومت توده سيب زميني رقم مارفونا به عبور جريان هوا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اندازه گيري مقاومت توده سيب زميني رقم مارفونا به عبور جريان هوا :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي

تعداد صفحات :16

برای انبارداری دراز مدت سیب زمینی، هوادهی توده محصول طی مدت نگهداری ضروری به نظر می رسد. آگاهی از میزان مقاومت توده محصولات کشاورزی در برابر هوای در حال عبور، یکی از فاکتورهای اساسی در طراحی سیستم های مورد استفاده در فرایندهای هوادهی یا خشک کردن این محصولات است. در این مطالعه، استفاده از یک دستگاه متشکل از بخش های کمپرسور هوا، دبی سنج جریان هوا، مخزن استوانه ای شکل، و فشار سنج U شکل بود، میزان افت فشار استاتیک هوا حین عبور از لابه لای توده محصولات سیب زمینی رقم مارفونا اندازه گیری و در قالب مدل ریاضی Shedd روابط رگرسیونی آنها با پارامترهای سرعت جریان هوا، عمق توده، درصد ناخالصی، و درصد رطوبت توده تعریف شد. بر این اساس: با افزایش سرعت جریان هوا، میزان افت فشار استاتیک هوا افزایش می یابد. با افزایش هر 25 سانتی متر به عمق توده محصول، افت فشار استاتیک 1.6 برابر می شود. با افزایش هر 2 درصد ناخالصی، میزان افت فشار هوا 1.33 برابر می شود. با کاهش هر 4 درصد رطوبت محصول میزان افت فشار استاتیک هوا 1.2 برابر می شود.
كلید واژه: افت فشار استاتیک، درصد خاک، رطوبت، سرعت جریان هوا، سیب زمینی مارفونا، عمق توده

لینک کمکی